Subscribe to RSS - 察布查爾

您在這裡

察布查爾

阿尤甫‧鐵衣甫

漢語拼音
Ayoufu Tieyifu
性別
年齡
種族
維吾爾族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1949 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1969/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1971/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

買買提江‧艾買提

漢語拼音
Mamatjing Aimat
性別
年齡
種族
維吾爾族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1948 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1970/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1976/2
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註