Subscribe to RSS - 五原

您在這裡

五原

馬崇賢

漢語拼音
Ma Chongxian
性別
年齡
種族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1965 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1988/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

牛廣明

漢語拼音
Niu Guangming
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
訪問學者
留學國家
日本
出生
1956 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1971/2
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
"其他專業頭銜:主任醫師、博士生導師 政黨:農工黨成員"