Subscribe to RSS - 衡水

您在這裡

衡水

周仲明

漢語拼音
Zhou Zhongming
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1984
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張建昌

漢語拼音
Zhang Jianchang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1960 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李書章

漢語拼音
Li Shuzhang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1954
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作
1971
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
主任醫師、教授

王金華

漢語拼音
Wang Jinhua
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1957 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作
1982/1
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
2018年11月因涉嫌嚴重違紀違法接受中央監委紀律審查和監察調查

劉曉晨

漢語拼音
Liu Xiaochen
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1950 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1968/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1973/8
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

柳鳳舉

漢語拼音
Liu Fengju
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗
留學國家
出生
1943 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王書明

漢語拼音
Wang Shuming
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗
留學國家
出生
1933 / 3
死亡
2013 / 2
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

杜東海

漢語拼音
Du Donghai
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗
留學國家
出生
1939 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1960/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註