Subscribe to RSS - 建水

您在這裡

建水

趙靜

漢語拼音
Zhao Jing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1966 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1988/8
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
九三

王學智

漢語拼音
Wang Xuezhi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1949 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1969/1
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1973/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

彭貴和

漢語拼音
Peng Guihe
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
中學以下
留學經驗 留學國家
出生
1926 / 12
死亡
2000 / 7
祖籍
專業頭銜 參加工作
1952/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1954/11
共青團
特殊關係 備註
曾用名彭小憨