Subscribe to RSS - 肇源

您在這裡

肇源

楊元飛

漢語拼音
Yang Yuanfei
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1980 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
2002/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1999/1
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

付曉光

漢語拼音
Fu Xiaoguang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1952 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1968/10
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1973/9
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
2004/10因為貪污而被免職 2013/12留黨察看一年處分,按程序免去其黑龍江省政府亞布力度假區領導小組常務副組長職務,由副省級降為正局級。