Subscribe to RSS - 建湖

您在這裡

建湖

丁興農

漢語拼音
Ding Xingnong
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉雅鳴

漢語拼音
Liu Yaming
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1957 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1975/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1981/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

唐軍

漢語拼音
Tang jun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1983/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1986/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王兆海

漢語拼音
Wang Zhaohai
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1950 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作
1970/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1972/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
海軍政治部副秘書長。【秘書長不明】

王雪峰

漢語拼音
Wang Xuefeng
性別
年齡
種族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1966 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1988/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
副局級以上
特殊關係 備註

王占成

漢語拼音
Wang Zhancheng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1951
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
副局級以上
特殊關係 備註

支益民

漢語拼音
Zhi Yimin
性別 年齡
種族
最高學歷 留學經驗
留學國家
出生
1942
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1965/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

唐登杰

漢語拼音
Tang Dengjie
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1986/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1991/8
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

朱維群

漢語拼音
Zhu Weiqun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1947 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作
1970
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1970/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
"職級:正部級 從政前職業:新聞工作 特別身份:①公子黨,②中共中央統戰部資深幹部"

張連珍

漢語拼音
Zhang Lianzhen
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1951 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1974/4
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1973/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
"1.職級:正省級 2.地方資深幹部(江蘇) 3.省級政協主席(江蘇) 4.從政前職業:農村基層人員 5.出生地/生長地:江蘇省建湖縣"