Subscribe to RSS - 樂至

您在這裡

樂至

鄧川

漢語拼音
Deng Chuan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1957 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1975/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1983/9
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

陳丹淮

漢語拼音
Chen Danhuai
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1943 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註
安徽淮南出生

鄧照明

漢語拼音
Deng Zhaoming
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1919 / 9
死亡
1990 / 8
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1937/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

陳毅

漢語拼音
Chen Yi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗
其他
留學國家
西歐
出生
1901 / 8
死亡
1972 / 1
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1923/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
元帥軍銜