Subscribe to RSS - 南京

您在這裡

南京

朱龍生

漢語拼音
Zhu Longsheng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1951 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1970/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1972/1
共青團
正副處級
特殊關係 備註

徐建一

漢語拼音
Xu Jianyi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
西歐
出生
1953 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1970/4
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1986/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
2015/3涉嫌嚴重違紀違法,接受組織調查;2015/8雙開;2017/2一審宣判。

張雲曾

漢語拼音
Zhang Yunzhen
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1912
死亡
1962
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1938/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
又名金劍平、張雲增

張再旺

漢語拼音
Zhang Zaiwang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1918 / 8
死亡
2010 / 11
祖籍
專業頭銜 參加工作
1938/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1940/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉國光

漢語拼音
Liu Guoguang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
俄國
出生
1923 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作
1949/4
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1961/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

馬福全

漢語拼音
Ma Fuquan
性別
年齡
種族
回族
最高學歷
中學以下
留學經驗 留學國家
出生
1930 / 5
死亡
1991 / 12
祖籍
專業頭銜 參加工作
1951/1
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1956
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王良旺

漢語拼音
Wang Liangwang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗
留學國家
出生
1942
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

楊惠雲

漢語拼音
Yang Huiyun
性別
年齡
種族
回族
最高學歷 留學經驗
留學國家
出生
1931 / 2
死亡
2015 / 10
祖籍
專業頭銜 參加工作
1951/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1952
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

金基鵬

漢語拼音
Jin Jipeng
性別
年齡
種族
回族
最高學歷 留學經驗
留學國家
出生
1934 / 1
死亡
2009 / 4
祖籍
專業頭銜 參加工作
1950/5
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1953/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

金忠青

漢語拼音
Jin Zhongqing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
留學國家
出生
1945 / 9
死亡
2001 / 2
祖籍
專業頭銜 參加工作
1968/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1986/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1986/1加入中國民主同盟

頁面