Subscribe to RSS - 湖南

您在這裡

湖南

向健

漢語拼音
Xiang Jian
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1963 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王可

漢語拼音
Wang Ke
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
短期進修
留學國家
北美洲
出生
1962 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1982/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1987/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王一彪

漢語拼音
wáng yībiāo
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1987/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1986/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

向力力

漢語拼音
Xiàng LìLì
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
短期進修
留學國家
美國
出生
1962 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1983/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1.2019年5月17日,湖南省人大常委會副主任向力力涉嫌嚴重違紀違法,目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

周先志

漢語拼音
Zhou XianZhi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王柯敏

漢語拼音
Wang Kemin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
其他
留學國家
其他
出生
1957 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1975/6
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李友志

漢語拼音
Li Youzhi 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1956 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1980/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉悅倫

漢語拼音
Liu Yuelun 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
西歐
出生
1957 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1973/11
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1975/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

舒清友

漢語拼音
Shu Qingyou
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

譚健

漢語拼音
Tan Jian
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作
1973/1
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1983/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面