Subscribe to RSS - 長汀

您在這裡

長汀

肖華鑫

漢語拼音
Xiao HuaXin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1974 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1993/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1994/7
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

張浚生

漢語拼音
Zhang XunSheng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1936 / 7
死亡
2018 / 2
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1958/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1956/8
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
2018年2月19日,中國共產黨優秀黨員、忠誠的共產主義戰士,因病醫治無效,在杭州逝世。

池義彪

漢語拼音
Chi Yibiao
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1909 / 6
死亡
1995 / 11
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1932/9
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
"曾用名池義標; 上校軍銜"

林接標

漢語拼音
Lin Jiebiao
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1914
死亡
1989 / 5
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1933
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
曾用名林介彪、林接義、林接彪

鍾南輝

漢語拼音
Zhong Nanhui
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1914 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1935
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

黃亞光

漢語拼音
Huang Yaguang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1901
死亡
1993 / 4
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1927/8
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

傅連暲

漢語拼音
Fu Lianzhang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1894
死亡
1968 / 3
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1938/9
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
字日新,曾用名鄭愛群

葉青山

漢語拼音
Ye Qingshan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1903
死亡
1987 / 7
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作
1929
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1929
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
曾用名葉志泉

張日清

漢語拼音
Zhang Riqing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1917 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作
1930/5
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1932
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
原名張家珍,曾用名張星

楊成武

漢語拼音
Yang Chengwu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
中學以下
留學經驗 留學國家
出生
1914 / 10
死亡
2004 / 2
祖籍
專業頭銜
上將
參加工作
1929
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1930/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
原名楊能俊

頁面