Subscribe to RSS - 北京

您在這裡

北京

張學軍

漢語拼音
Zhang Xuejun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1965 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1986/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
副局級以上
特殊關係 備註

陶源

漢語拼音
Tao Yuan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1952 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1969/11
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

袁漢民

漢語拼音
Yuan Hanmin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1947 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1968/10
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間
1997
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
政黨:九三學社

趙鳳山

漢語拼音
Zhao Fengshan
性別 年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1948 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1969/6
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1972/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

靳諾

漢語拼音
Jin Nuo
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1956 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1975/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1979/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
博士

劉振來

漢語拼音
Liu Zhenlai
性別
年齡
種族
回族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1949 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作
1968/2
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1968/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王久榮

漢語拼音
Wang Jiurong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1951 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

金書波

漢語拼音
Jin Shubo
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1953 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1976/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1976/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

潘立剛

漢語拼音
Pan Ligang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1956 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1975/4
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1976/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李士祥

漢語拼音
Li Shixiang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1958 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1978/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1982/2
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1.2018年9月,因涉嫌嚴重違紀違法被查。 2.2019年11月,一審宣判李士祥以受賄罪被判有期徒刑十年

頁面