Subscribe to RSS - 合川

您在這裡

合川

李曉紅

漢語拼音
Li Xiaohong 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
美國
出生
1959 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1985/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1982/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

盧曉鐘

漢語拼音
Lu Xiaozhong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1948 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1965/12
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間
1995/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
"政黨:中國民主建國會 專業頭銜:講師"

舒積成

漢語拼音
Shu Jicheng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1933 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1950/10
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1956/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

吳金全

漢語拼音
Wu Jinquan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
中學以下
留學經驗 留學國家
出生
1925 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1952/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1955/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
初小

謝小軍

漢語拼音
Xie Xiaojun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
訪問學者
留學國家
美國
出生
1950 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1969/9
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
九三學社社員

劉鵬

漢語拼音
Liu Peng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1951 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1969/1
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1979/5
共青團
副局級以上
特殊關係 備註