Subscribe to RSS - 合川

您在這裡

合川

盧曉鐘

漢語拼音
Lu Xiaozhong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1948 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1965/12
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間
1995/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
"政黨:中國民主建國會 專業頭銜:講師"