Subscribe to RSS - 渭南

您在這裡

渭南

劉會成

漢語拼音
Liu Huicheng
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1962 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

盧曉峰

漢語拼音
Lu XiaoFeng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1956 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作
1975/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1980/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

徐水師

漢語拼音
Xu Shuishi
性別
年齡
種族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1952 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1971/1
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1978/5
共青團
特殊關係 備註

高小玫

漢語拼音
Gao Xiaomei
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1961
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1982/8
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
政黨:1987年12月加入中國國民黨革命委員會

張宗遜

漢語拼音
Zhang Zongxun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1908 / 2
死亡
1998 / 9
祖籍
專業頭銜
上將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1926/2
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王孝慈

漢語拼音
Wang Xiaoci
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
中學以下
留學經驗 留學國家
出生
1905 / 6
死亡
1992 / 8
祖籍
專業頭銜 參加工作
1928/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1927/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
本名向宗仁。第五全國政協常務委員。

張又俠

漢語拼音
Zhang Youxia
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1950 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜
上將
參加工作
1968/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1969/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
解放軍歷史上第二對「上將父子」,也是第一對四總部「部長父子」。79年以連長職參戰,作戰主動積極.戰後很快提為118團長,建功於84年老山作戰.。"

趙守一

漢語拼音
Zhao Shouyi
性別
年齡
種族
最高學歷
中學以下
留學經驗 留學國家
出生
1917
死亡
1988 / 6
祖籍
專業頭銜 參加工作
1935
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1936/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

楊德中

漢語拼音
Yang Dezhong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
中學以下
留學經驗 留學國家
出生
1923 / 10
死亡
2020 / 11
祖籍
專業頭銜
上將
參加工作
1936/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1938/9
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
獲3級獨立自由勳章、2級解放勳章。 1988年9月被授予中將軍銜。 1994年5月晉升為上將軍銜。 1998年7月被授予2級紅星功勳榮譽章

趙地

漢語拼音
Zhao Di
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1938 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1982/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1956/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
前勞動人事部部長趙守一之女

頁面