Subscribe to RSS - 陝西

您在這裡

陝西

尹伊君

漢語拼音
Yin Yijun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1984/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1992/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
二級大檢察官

何宏軍

漢語拼音
He Hongjun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1961 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張明才

漢語拼音
Zhang MingCai
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1983/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1998/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

袁占亭

漢語拼音
Yuán ZhànTíng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1983/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

葉瑜

漢語拼音
Ye Yu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1986 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
2009/4
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

黃華

漢語拼音
Huang Hua
性別
年齡
種族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
副局級以上
特殊關係 備註

李明遠

漢語拼音
Li Mingyuan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1965 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1991/03
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1999/05
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

呂杰

漢語拼音
Lu Jie
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1979 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
2002/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
2003/12
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

上官吉慶

漢語拼音
Shangguang Jiqing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1980/08
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1982/04
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
2019年1月9日央視綜合頻道播出的新聞專題片《一抓到底正風紀》中。片中首次披露,上官吉慶被給予留黨察看兩年處分,降爲副廳級非領導職務。

楊鑫

漢語拼音
Yang Xin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1959 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1980/08
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1981/01
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面