Subscribe to RSS - 門源

您在這裡

門源

董金明

漢語拼音
Dong Jinming
性別
年齡
種族
其他種族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1984/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
土族;2015年獲全國優秀縣委書記;2019/8,青海檢察機關依法對董金明涉嫌受賄案提起公訴

張守成

漢語拼音
Zhang Shoucheng
性別
年齡
種族
蒙古族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1957 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1978/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註