Subscribe to RSS - 四川

您在這裡

四川

楊崇匯

漢語拼音
Yang Chonghui
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1945 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1970/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1966/3
共青團
副局級以上
特殊關係 備註
"1.職級:正部級 2.有地方共青團背景 3.資深地方幹部(川、滇) 4.從政前職業:大學助教(醫學院) 5.出生地/生長地:四川省鹽亭縣"

馬開明

漢語拼音
Ma Kaiming
性別
年齡
種族
其他種族
最高學歷
研究生
留學經驗
留學國家
出生
1944 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1966/10
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1966/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

陳昊蘇

漢語拼音
Chen Haosu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1942 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1965/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1963/5
共青團
副局級以上
特殊關係 備註
職級:正部級

張文彬

漢語拼音
Zhang Wenbin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1937
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1951/2
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1954/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

魯平

漢語拼音
Lu Ping
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1927 / 9
死亡
2015 / 5
祖籍
專業頭銜 參加工作
1945/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1945/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

敬正書

漢語拼音
Jing Zhengshu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1945 / 1
死亡
2015 / 8
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1968/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1974/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
高級農藝師。 2015年8月23日18時28分,敬正書同志因病醫治無效在北京逝世,享年71歲。

楊析綜

漢語拼音
Yang Xizong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1928 / 9
死亡
2007 / 7
祖籍
專業頭銜 參加工作
1950/2
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1952/9
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

蒲海清

漢語拼音
Pu Haiqing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1941 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1966/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1973/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉家琛

漢語拼音
Liu Jiachen
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1937 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1961/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1960/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

江村羅布

漢語拼音
Gyaincain Norbu
性別
年齡
種族
藏族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1932 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1950/6
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1956/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面