Subscribe to RSS - 東山

您在這裡

東山

張琳光

漢語拼音
Zhang Linguang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1962 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1984/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
2015年6月,榮獲全國優秀縣委書記稱號

朱之文

漢語拼音
Zhu Zhiwen
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1958 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作
1976/6
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1980/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註