Subscribe to RSS - 撫順

您在這裡

撫順

谷振春

漢語拼音
Gu ZhenChun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1982/8
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
民革

佟常印

漢語拼音
Tong Changyin
性別
年齡
種族
滿族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1939 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1.國際高級商務師 2.曾獲外經貿部優秀企業領導幹部等稱號

張大衛

漢語拼音
Zhang Dawei
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1952 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1968/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1993/2
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

魯昕

漢語拼音
Lu Xin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
留學國家
出生
1955 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1971/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李斌

漢語拼音
Li Bin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1954 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作
1974/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1981/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

石雲生

漢語拼音
Shi Yunsheng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1940 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
上將
參加工作
1956/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1960/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註