Subscribe to RSS - 達茂旗

您在這裡

達茂旗

常培忠

漢語拼音
Chang Peizhong
性別
年齡
種族
滿族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1987/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
2015年獲全國優秀縣委書記

魏軍

漢語拼音
Wei Jun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1983/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1993/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註