Subscribe to RSS - 淅川

您在這裡

淅川

孫菊生

漢語拼音
Sun Jusheng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
短期進修
留學國家
其他
出生
1964 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1988/07
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間
1990/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
中國民主建國會(民建)成員。 留學新加坡。

侯淅珉

漢語拼音
Hou Ximin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1987/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1998/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註