Subscribe to RSS - 土右旗

您在這裡

土右旗

常軍政

漢語拼音
Chang JunZheng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1957 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1980/2
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1989/9
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

諾敏

漢語拼音
Nuo Min
性別
年齡
種族
蒙古族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1980 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
副局級以上
特殊關係 備註