Subscribe to RSS - 宜城

您在這裡

宜城

陳強

漢語拼音
Chen Qiang
性別 年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
2014年5月貪腐收賄,判處無期徒刑。

梁惠玲

漢語拼音
Liang Huiling
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1983/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註