Subscribe to RSS - 敦化

您在這裡

敦化

姜治瑩

漢語拼音
Jiang Zhiying
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1984/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1983/10
共青團
正副處級
特殊關係 備註

范曉莉

漢語拼音
Fan Xiaoli
性別
年齡
種族
回族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
日本
出生
1961 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1983/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1983/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王長河

漢語拼音
Wang Zhanghe
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1954
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註