Subscribe to RSS - 山西

您在這裡

山西

鄭社奎

漢語拼音
Zheng Shekui
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1939 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1963/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1960/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張秉法

漢語拼音
Zhang Bingfa
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
留學國家
出生
1940 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1961/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1961/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

薛延忠

漢語拼音
Xue Yanzhong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1954 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1969/10
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1981/9
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

金銀煥

漢語拼音
Jin Yinhuan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1952 / 3
死亡
2008 / 10
祖籍
專業頭銜 參加工作
1974/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1971/5
共青團
副局級以上
特殊關係 備註
赴忻州調研返回太原途中突遇車禍,經搶救無效,於2008年10月11日13時40分因公殉職 。

王雲龍

漢語拼音
Wang Yunlong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1945 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作
1968/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1966/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

武正國

漢語拼音
Wu Zhengguo
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1940 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作
1960/2
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1959/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

薛軍

漢語拼音
Xue Jun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1942 / 11
死亡
2010 / 2
祖籍
專業頭銜 參加工作
1962/10
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1966/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

趙世居

漢語拼音
Zhao Shiju
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1944 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1968/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1976/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉澤民

漢語拼音
Liu Zemin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1944 / 7
死亡
2017 / 2
祖籍
專業頭銜 參加工作
1960/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1960/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

杜玉林

漢語拼音
Du Yulin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1950 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1972/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1969/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
中央黨校在職研究生學歷

頁面