Subscribe to RSS - 呼和浩特市

您在這裡

呼和浩特市

于學軍

漢語拼音
Yu Xuejun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1958 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註

常志剛

漢語拼音
Chang Zhigang
性別
年齡
種族
蒙古族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1968 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1987
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1993/7
共青團
副局級以上
特殊關係 備註