Subscribe to RSS - 浙江

您在這裡

浙江

孫景淼

漢語拼音
Sun JingMiao
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1958 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1974/11
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1982/12
共青團
正副處級
特殊關係 備註

張雪樵

漢語拼音
Zhang XueQiao
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1966 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1986/8
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
2004年6月加入中國國民黨革命委員會

裘援平

漢語拼音
Qiu YuanPing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1953 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1969
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1973
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

施克輝

漢語拼音
Shi KeHui
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1981/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

龐麗娟

漢語拼音
Pang LiJuan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
美國
出生
1962 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1982/7
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間
2000/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
中國民主促進會黨員(2000/4加入)

林忠欽

漢語拼音
Lin ZhongQin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1957 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1975/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

徐立毅

漢語拼音
Xu LiYi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1983/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1986/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王世杰

漢語拼音
Wang ShiJie
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
其他
留學國家
美國
出生
1966 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作
1992/5
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
民革

成岳冲

漢語拼音
Cheng Yuechong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1983/7
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1990年12月加入中國民主同盟

錢鋒

漢語拼音
Qian Feng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1986/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面