Subscribe to RSS - 浙江

您在這裡

浙江

俞曉松

漢語拼音
Yu Xiaosong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1937 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1956
共青團
正副處級
特殊關係 備註

徐永清

漢語拼音
Xu Yongqing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
中學以下
留學經驗 留學國家
出生
1938 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
上將
參加工作
1954/11
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1956/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

樓繼偉

漢語拼音
Lou Jiwei
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1950 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作
1968/2
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1973/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
職級:正部級

經叔平

漢語拼音
Jing Shuping
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1918 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張孝文

漢語拼音
Zhang Xiaowen
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
訪問學者
留學國家
其他
出生
1935 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1957/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1955/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

呂新華

漢語拼音
Lv Xinhua
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1951 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
政工師
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

徐紹史

漢語拼音
Xu Shaoshi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1951 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1969/4
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1974/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係
高幹秘書
備註
職級:正部級

宋漢良

漢語拼音
Song Hanliang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗
留學國家
出生
1934 / 1
死亡
2000 / 10
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1960/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

沈祖倫

漢語拼音
Shen Zulun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
中學以下
留學經驗 留學國家
出生
1931 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1948/4
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1948/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王維澄

漢語拼音
Wang Weicheng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1929 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1948/5
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1948/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面