Subscribe to RSS - 浙江

您在這裡

浙江

俞國行

漢語拼音
Yu Guoxing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗
留學國家
出生
1944 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1965/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1965/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

黃興國

漢語拼音
Huang Xingguo
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1954 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1972/11
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1973/9
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1.2016年9月10日,涉嫌嚴重違紀接受組織調查。 2.2017年1月4日,依法雙開。 3.2017年1月22日,最高人民檢察院依法立案偵查。

陳敏爾

漢語拼音
Chen Miner
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1960 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1981/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1982/9
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

斯鑫良

漢語拼音
Si Xinliang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1950 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1969/1
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1980/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
2015年2月16日,因涉嫌嚴重違紀違法,接受組織調查。 2015年6月19日,被開除黨籍並以涉嫌受賄罪立案偵查。 2016年12月13日,受賄案一審宣判有期徒刑十三年。

董君舒

漢語拼音
Dong Junshu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1949 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1969/2
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1981/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

俞海潮

漢語拼音
Yu Haichao
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1944 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1966/9
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
民盟

徐錫安

漢語拼音
Xu Xian
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1945 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1967/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1979/9
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

包克辛

漢語拼音
Bao Kexin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1952 / 6
死亡
2019 / 8
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作
1968/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1973/9
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王廣憲

漢語拼音
Wang Guangxian
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗
留學國家
出生
1941 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1962/10
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1973/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

楊志文

漢語拼音
Yang Zhiwen
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1947 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1970/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1983/2
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
高級經濟師

頁面