Subscribe to RSS - 濟寧

您在這裡

濟寧

張樂群

漢語拼音
Zhang LeQun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1978 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
2001/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
副局級以上
特殊關係 備註

翟佔一

漢語拼音
Zhai Zhanyi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1956 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1974/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1976/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王洪堯

漢語拼音
Wang Hongyao
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1951 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
上將
參加工作
1969/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係
高幹秘書
備註
2002/7少將軍銜;2009/7中將軍銜;2013/7上將軍銜。