Subscribe to RSS - 寧夏

您在這裡

寧夏

董永勝

漢語拼音
Dong YongSheng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉強

漢語拼音
Lliu Qiang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1971 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1993/07
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1996/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

馬漢成

漢語拼音
Ma Hancheng
性別
年齡
種族
回族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1968 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1990
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1987
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

吳岩峻

漢語拼音
Wu Yanjun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
短期進修
留學國家
美國
出生
1961 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1982/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1987/8
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
高級工程師。

王學成

漢語拼音
Wang Xuecheng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1988/7
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
民盟成員。

張學武

漢語拼音
Zhang Xuewu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1956 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1977/10
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1975/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

田成江

漢語拼音
Tian Chengjiang
性別
年齡
種族
回族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1975/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1976/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

馬廷禮

漢語拼音
Ma Tingli
性別
年齡
種族
回族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1963 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1983/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/7
共青團
正副處級
特殊關係 備註

曹剛

漢語拼音
Cao Gang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1972 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1996/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1996/6
共青團
副局級以上
特殊關係 備註
2010/5/31 銀川市中級法院進行公開宣判:(寧夏)自治區團委原書記曹剛犯貪汙罪、受賄罪,判處有期徒刑16年,並處沒收個人財產11萬元,對其違法所得一切財物予以追繳

蔡國英

漢語拼音
Cai guoying
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1973/1
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1975/12
共青團
特殊關係 備註

頁面