Subscribe to RSS - 寧夏

您在這裡

寧夏

董永勝

漢語拼音
Dong YongSheng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉強

漢語拼音
Lliu Qiang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1971 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1993/07
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1996/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

馬漢成

漢語拼音
Ma Hancheng
性別
年齡
種族
回族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1968 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1990
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1987
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

馬廷禮

漢語拼音
Ma Tingli
性別
年齡
種族
回族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1963 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1983/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/7
共青團
正副處級
特殊關係 備註

曹剛

漢語拼音
Cao Gang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1972 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1996/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1996/6
共青團
副局級以上
特殊關係 備註
2010/5/31 銀川市中級法院進行公開宣判:(寧夏)自治區團委原書記曹剛犯貪汙罪、受賄罪,判處有期徒刑16年,並處沒收個人財產11萬元,對其違法所得一切財物予以追繳

蔡國英

漢語拼音
Cai guoying
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1973/1
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1975/12
共青團
特殊關係 備註

海生蓮

漢語拼音
Hai Shenglian
性別
年齡
種族
回族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1953 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜
政工師
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
副局級以上
特殊關係 備註

王正偉

漢語拼音
Wang Zhengwei
性別
年齡
種族
回族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1957 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作
1976/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1981/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註