Subscribe to RSS - 江西

您在這裡

江西

汪永清

漢語拼音
Wang Yongqing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
其他
留學國家
美國
出生
1959 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1987/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

郭聲琨

漢語拼音
Guo Shengkun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1954 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1973/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1974/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
職級:正部級 從政前職業:冶金技術人員(職稱:高級工程師)"

沈德詠

漢語拼音
Shen Deyong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1954 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1977/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1971/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面