Subscribe to RSS - 濱縣

您在這裡

濱縣

朱清文

漢語拼音
Zhu Qingwen
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1956 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜
政工師
參加工作
1973/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1974/5
共青團
特殊關係 備註

沙鳴

漢語拼音
Sha Ming
性別
年齡
種族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1956
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作
1975/12
出生地
政黨 入黨時間 共青團
特殊關係 備註
二次獲得軍隊科技進步三等獎

李殿仁

漢語拼音
Li Dianren
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1945 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作
1964/1
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
教授