Subscribe to RSS - 金溪

您在這裡

金溪

饒權

漢語拼音
Rao Quan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1966 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1987/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1987/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

丁長華

漢語拼音
Ding Changhua
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1939 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1975/11
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1958/10
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

余遠牧

漢語拼音
Yu Yuanmu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1949 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜
政工師
參加工作
1969/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1975/8
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
其他專業頭銜:高級經濟師