Subscribe to RSS - 吉林

您在這裡

吉林

樊守志

漢語拼音
Fan Shouzhi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1943 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作
1968/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1970/11
共青團
特殊關係 備註

張書國

漢語拼音
Zhang Shuguo
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1960 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1.正戰區級

高光輝

漢語拼音
Gao Guanghui
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

孫鴻志

漢語拼音
Sun Hongzhi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1965 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1986/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1986/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
主管工作:協助局長分管反壟斷與反不正當競爭執法局、直銷監管局、個體私營經濟監督管理司。聯繫中國工商報社、中國工商出版社、中國個體勞動者協會。 2014/12/26 涉嫌嚴重違紀違法,接受組織調查。 2015年6月15日,開除黨籍。 2017年2月,被判有期徒刑18年,並處罰金人民幣一百八十萬元。

趙世洪

漢語拼音
Zhao Shihong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1984/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

高建華

漢語拼音
Gao Jianhua
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1958 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1976
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1977
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

盛連喜

漢語拼音
Sheng Lianxi 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1952 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註

崔希亮

漢語拼音
Cui Xiliang 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1960 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
特殊關係 備註

郭淑蘭

漢語拼音
Guo Shulan
性別
年齡
種族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1955
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1977
共青團
特殊關係 備註

楊曉慧

漢語拼音
Yang Xiaohui
性別 年齡
種族
最高學歷
研究生
留學經驗
其他
留學國家
其他
出生
1962 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註

頁面