Subscribe to RSS - 合浦

您在這裡

合浦

廖林

漢語拼音
Liao Lin
性別
年齡
種族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1966 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1989/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

彭曉春

漢語拼音
Peng Xiaochun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1989/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

莫永清

漢語拼音
Mo Yongqing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1952 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1971/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1972/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
副研究員