Subscribe to RSS - 廣宗

您在這裡

廣宗

呂志成

漢語拼音
Lü Zhicheng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1966 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1990/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1996/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
2015年獲全國優秀縣委書記

荀鳳棲

漢語拼音
Xun Fengqi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1953 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1969/4
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1972/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

喬曉光

漢語拼音
Qiao Xiaoguang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1918 / 5
死亡
2003 / 6
祖籍
專業頭銜 參加工作
1934/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1934/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
原民喬金亭,曾用名王克奎