Subscribe to RSS - 五台

您在這裡

五台

康振黃

漢語拼音
Kang Zhenhuang
性別
年齡
種族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
美國
出生
1920 / 6
死亡
2018 / 12
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1951加入民盟 1985加入中共

胡玉亭

漢語拼音
Hu YuTing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1986/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1986/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李潭生

漢語拼音
Li Tansheng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1950 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜
政工師
參加工作
1967/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1969/9
共青團
特殊關係 備註

楊定成

漢語拼音
Yang Dingcheng
性別 年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
死亡
1948 / 2
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

徐向前

漢語拼音
Xu Xiangqian
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
中學以下
留學經驗 留學國家
出生
1901 / 11
死亡
1990 / 9
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1927
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
原名徐象謙,字子敬,元帥軍銜

白雲

漢語拼音
Bai Yun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1960 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1976/12
出生地
政黨 入黨時間
1979/12
共青團
副局級以上
特殊關係 備註
2014年08月29日,因涉嫌嚴重違紀違法,接受組織調查。 2014年09月02日,因涉嫌嚴重違紀違法,被免職。 2015年02月03日,被開除黨籍、開除公職。 2015年02月03日,最高人民檢察院以涉嫌受賄罪立案偵查並採取強制措施。

李力安

漢語拼音
Li Lian
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
中學以下
留學經驗
留學國家
出生
1920 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1935/10
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1935/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

賴若愚

漢語拼音
Lai Ruoyu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1910
死亡
1958 / 5
祖籍
專業頭銜 參加工作
1929/10
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1929/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
原名耒秉敬

徐小岩

漢語拼音
Xu Xiaoyan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
北美洲
出生
1947 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作
1968/2
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
徐向前元帥之子

馬曉偉

漢語拼音
Ma Xiaowei
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1959 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作
1982/11
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1982
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面