Subscribe to RSS - 河南省

您在這裡

河南省

常萬全

漢語拼音
Chang Wanquan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1949 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
上將
參加工作
1968/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1968/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
職級:副國級

王傳友

漢語拼音
Wang Chuanyou
性別 年齡
種族
最高學歷 留學經驗
留學國家
出生
1937 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1956/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

董國慶

漢語拼音
Dong Guoqing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗
留學國家
出生
1931 / 11
死亡
2006 / 8
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作
1948/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1949/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面