Subscribe to RSS - 固原

您在這裡

固原

胡建忠

漢語拼音
Hu JianZhong
性別
年齡
種族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1965 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1980/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1.高級會計師。

王衛民

漢語拼音
Wang Weimin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1965 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1990/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1987/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

馬金花

漢語拼音
Ma Jinhua
性別
年齡
種族
回族
最高學歷
中學以下
留學經驗 留學國家
出生
1938 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1973/1
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1961/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註