Subscribe to RSS - 咸寧

您在這裡

咸寧

熊征宇

漢語拼音
Xiong Zhengyu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1970 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1991/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1991/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
2015年獲全國優秀縣委書記

黃永勝

漢語拼音
Huang Yongsheng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
中學以下
留學經驗 留學國家
出生
1910 / 9
死亡
1983 / 4
祖籍
專業頭銜
上將
參加工作
1927
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1927/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
原名黃敘全,後被開除黨籍

郝詒純

漢語拼音
Hao Yichun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
訪問學者
留學國家
俄國
出生
1920 / 9
死亡
2001 / 6
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作 出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間
1950
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註