Subscribe to RSS - 青海

您在這裡

青海

任延明

漢語拼音
Ren YanMing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
訪問學者
留學國家
西歐
出生
1972 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
副局級以上
特殊關係 備註

葉萬彬

漢語拼音
Ye WanBin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1977 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1996/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
2001/11
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

馬海瑛

漢語拼音
Ma HaiYing
性別
年齡
種族
其他種族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1959 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1982/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1986/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1.土族。

張文魁

漢語拼音
Zhang WenKui
性別
年齡
種族
藏族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

鳥成雲

漢語拼音
Niao ChengYun
性別
年齡
種族
回族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1985/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

馬秀珍

漢語拼音
Ma XiuZhen
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1982/7
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1.九三學社社員。 2.主管醫師。

西納・洛桑旦貝堅贊

漢語拼音
Xina Lobsang
性別
年齡
種族
藏族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1938 / 2
死亡
2018 / 5
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

宗康

漢語拼音
Zong Kang
性別
年齡
種族
藏族
最高學歷
中學以下
留學經驗 留學國家
出生
1942 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1944年1月認定為青海省塔爾寺第十三世宗康活佛

賈宇

漢語拼音
Jia Yu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1986/6
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

蒲文成

漢語拼音
Pu WenCheng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1942 / 11
死亡
2017 / 6
祖籍
專業頭銜 參加工作
1960
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面