Subscribe to RSS - 四川廣安

您在這裡

四川廣安

吳康明

漢語拼音
Wu Kangming
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1984/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1982/7
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

鄧楠

漢語拼音
Deng Nan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1945 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1970
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
職級:正部級 ; 鄧小平次女