Subscribe to RSS - 東港

您在這裡

東港

滕佳材

漢語拼音
Teng JiaCai
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1986/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

衣俊卿

漢語拼音
Yi Junqing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
東歐
出生
1958 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1976/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1978/2
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
因為生活作風問題,被免去其中央編譯局局長職務。

蓋如垠

漢語拼音
Gai RuYin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1953 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1970/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1973/6
共青團
正副處級
特殊關係 備註

孫國相

漢語拼音
Sun Guoxiang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1965 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1985
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

范長龍

漢語拼音
Fan Changlong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1947 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜
上將
參加工作
1968/10
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1969/9
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註