Subscribe to RSS - 雲南

您在這裡

雲南

劉平

漢語拼音
Liu Ping
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1953 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1969/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉德

漢語拼音
Liu De
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1954 / 2
死亡
2010 / 8
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1970/6
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1973/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
副總警監警銜。 中國共產黨的優秀黨員,黨和人民的忠誠衛士。

楊應楠

漢語拼音
Yang Yingnan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
留學國家
出生
1952 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1971/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1975/2
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李江

漢語拼音
Li Jiang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1958 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1973/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1976/1
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

孔垂柱

漢語拼音
Kong Chuizhu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
留學國家
出生
1953 / 6
死亡
2014 / 7
祖籍
專業頭銜 參加工作
1978/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1974/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
2014年7月12日因病在昆明去世。

晏友瓊

漢語拼音
Yan Youqiong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗
留學國家
出生
1949 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1968/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1979/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

羅正富

漢語拼音
Luo Zhengfu
性別
年齡
種族
其他種族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1952 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1972/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1974/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
彝族

楊崇勇

漢語拼音
Yang Chongyong
性別
年齡
種族
滿族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1971/4
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1980/8
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1.2017/4,因涉嫌嚴重違紀,接受組織審查。 2.2017/7,雙開。 3.2017/7,最高人民檢察院以涉嫌受賄罪立案偵查並採取強制措施。 4.2017/10,中共十八屆七中全會確認中央政治局之前作出的給予開除黨籍的處分。 5.2018/9,以受賄罪判處無期徒刑,剝奪政治權利終身,並處沒收個人全部財產

黃維彬

漢語拼音
Huang Weibin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1943
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1967/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1979
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

馬子龍

漢語拼音
Ma Zilong
性別
年齡
種族
回族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1943 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作
1962/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1963/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面