Subscribe to RSS - 雲南

您在這裡

雲南

楊光成

漢語拼音
Yang Guangcheng
性別
年齡
種族
其他種族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1978/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
副局級以上
特殊關係 備註
1.白族。 2.2014年4月,涉嫌嚴重違紀違法,移交司法機關處理。

龍忠志

漢語拼音
Long Zhongzhi
性別
年齡
種族
其他種族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1948 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1967/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1972/10
共青團
副局級以上
特殊關係 備註
彜族

段敦厚

漢語拼音
Duan Dunhou
性別
年齡
種族
其他種族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1954 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1973/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1975/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
白族

高峰

漢語拼音
Gao Feng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1984/9
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
政黨:民建

歐陽堅

漢語拼音
Ou Yangjian
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1957 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1974/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1986/8
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

周保中

漢語拼音
Zhou Baozhong
性別
年齡
種族
其他種族
最高學歷
中學以下
留學經驗
其他
留學國家
俄國
出生
1902 / 2
死亡
1964 / 12
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1927
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
"白族 原名奚李元,字紹黃"

趙學全

漢語拼音
Zhao Xuequan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
中學以下
留學經驗 留學國家
出生
1935
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1952/10
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1954/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

七林旺丹

漢語拼音
Qilinwandan
性別
年齡
種族
藏族
最高學歷
中學以下
留學經驗 留學國家
出生
1935 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1952/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1959/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

管國忠

漢語拼音
Quan Guozhong
性別
年齡
種族
其他種族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1952 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1977/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1978/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
種族:傣族

段樹春

漢語拼音
Duan Shuchun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1945 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作
1964/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面