Subscribe to RSS - 鹽亭

您在這裡

鹽亭

任心廉

漢語拼音
Ren Xinlian
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1935 / 3
死亡
2018 / 3
祖籍
專業頭銜 參加工作
1950/02
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1956/08
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

楊崇匯

漢語拼音
Yang Chonghui
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1945 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1970/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1966/3
共青團
副局級以上
特殊關係 備註
"1.職級:正部級 2.有地方共青團背景 3.資深地方幹部(川、滇) 4.從政前職業:大學助教(醫學院) 5.出生地/生長地:四川省鹽亭縣"