Subscribe to RSS - 遼陽

您在這裡

遼陽

張曉剛

漢語拼音
Zhang Xiaogang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1954 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1970/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1973/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

仲躋權

漢語拼音
Zhong Jiquan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1948 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1970/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王升山

漢語拼音
Wang Shengshan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1952 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

艾寶俊

漢語拼音
Ai Baojun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
訪問學者
留學國家
美國
出生
1960 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1983/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1982/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
"專業頭銜:高級會計師 留學目的:公司培訓" 2015/11涉嫌嚴重違紀被免職 2016年1月19日,經中央紀委常委會議審議並報中共中央批准,決定給予艾寶俊開除黨籍處分;由監察部報國務院批准,給予其行政開除處分。 2016年1月29日,最高人民檢察院經審查決定,依法對艾寶俊以涉嫌受賄罪立案偵查並採取強制措施,進行案件偵查工作。 2016年12月,經最高人民檢察院指定,由福建省人民檢察院偵查終結後移送福建省漳州市人民檢察院審查起訴。

趙鳳桐

漢語拼音
Zhao Fengtong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1954 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1973/2
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1974/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王壽祥

漢語拼音
Wang Shouxiang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1951 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1971/11
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1969/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王秀珍

漢語拼音
Wang Xiuzhen
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1935 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1950/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1953/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
後被開除黨籍 1982年8月21日,上海市高級人民法院依法判處其有期徒刑17年,剝奪政治權利 4年)。1994年2月刑滿釋放在家

徐大銓

漢語拼音
Xu Daquan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗
學位
留學國家
俄國
出生
1935 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1959/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1960
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

羅遠鵬

漢語拼音
Luo Yuanpeng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗
留學國家
出生
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1967/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1974/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉作會

漢語拼音
Liu Zuohui
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗
留學國家
出生
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1952
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面