Subscribe to RSS - 石家莊市

您在這裡

石家莊市

桑毅修

漢語拼音
Sang Yixiu
性別 年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1932
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1949
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
副局級以上
特殊關係 備註
1966年離休

王心芳

漢語拼音
Wang Xinfang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
留學國家
出生
1943 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1965
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註