Subscribe to RSS - 江西

您在這裡

江西

劉建洋

漢語拼音
Liu Jianyang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1966 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1985/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1986/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

史文斌

漢語拼音
Shi Wenbin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1966 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1989/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1991/7
共青團
正副處級
特殊關係 備註

彭志科

漢語拼音
Peng Zhike
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
其他
留學國家
西歐
出生
1974
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
赴英國、香港任教

邱啟文

漢語拼音
Qiu Qiwen
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1969 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1990/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1994/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張鴻星

漢語拼音
Zhang Hongxing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
其他
出生
1967 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1985/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1992/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
留學香港。

饒權

漢語拼音
Rao Quan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1966 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1987/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1987/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

熊茂平

漢語拼音
Xiong Maoping
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1967 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1988/6
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1994/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張小平

漢語拼音
Zhang Xiaoping
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1981/10
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1986/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉長根

漢語拼音
Liu Changgen
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1966 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1991/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1997/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

曾瑜

漢語拼音
Zeng Yu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1968 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1990/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1996/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
2015年6月,榮獲全國優秀縣委書記稱號

頁面