Subscribe to RSS - 勉縣

您在這裡

勉縣

周景祥

漢語拼音
Zhou Jingxiang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1984/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
2015年獲全國優秀縣委書記

莊長興

漢語拼音
Zhuang ZhangXing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1981/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1983/5
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

王啟人

漢語拼音
Wang Qiren
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1941 / 11
死亡
2001 / 7
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1963/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1973/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

郭永平

漢語拼音
Guo Yongping
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
短期進修
留學國家
美國
出生
1954 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1971/11
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1975/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
中央黨校研究生學歷